Links

Richtlijn Borstvoeding

Borstvoeding.com, is een site waarop veel zinvolle informatie over borstvoeding te vinden is.

Lalecheleague.nl, een internationale vrijwilligersorganisatie die informatie en ondersteuning geeft aan ouders rondom borstvoeding. In veel landen actief, informatie in verschillende talen.

Zorgvoorborstvoeding.nl, een door Unicef opgerichte organisatie om de wereldwijde borstvoedingscampagne ‘Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) in Nedeland te realiseren.

Nvlborstvoeding.nl, beroepsvereniging van Lactatiekundigen. Op deze site vind je o.a.lactatiekundigen in jou regio en vergoedingen door de zorgverzekeraar.

Moedermelknetwerk.nl, netwerk om ouders die moedermelk willen doneren en ouders die voor hun kindje moedermelk zoeken, met elkaar in contact te brengen.

Zorgwijzer.nl, kennis dossier borstvoeding

Dragen-en-voeden.nl, op deze site vind je alles over dragen, draagdoeken, borstvoeding, natuurlijk ouderschap en nog veel meer.

informatie folders Tergooi

Borstvoeding bij de randpremature of dysmature baby

Zieke of te vroeg geboren baby