Links

Richtlijn Borstvoeding

Borstvoeding.com, is een site waarop veel zinvolle informatie over borstvoeding te vinden is.

Borstvoedingnatuurlijk.nl, eenvrijwilligersorganisatie die informatie over borstvoeding geeft aan (aanstaande) moeders.

Lalecheleague.nl, een internationale vrijwilligersorganisatie die informatie en ondersteuning geeft aan ouders rondom borstvoeding. In veel landen actief, informatie in verschillende talen.

Zorgvoorborstvoeding.nl, een door Unicef opgerichte organisatie om de wereldwijde borstvoedingscampagne ‘Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) in Nedeland te realiseren.

Nvlborstvoeding.nl, beroepsvereniging van Lactatiekundigen. Op deze site vind je o.a.lactatiekundigen in jou regio en vergoedingen door de zorgverzekeraar.

Moedermelknetwerk.nl, netwerk om ouders die moedermelk willen doneren en ouders die voor hun kindje moedermelk zoeken, met elkaar in contact te brengen.

Dragen-en-voeden.nl, op deze site vind je alles over dragen, draagdoeken, borstvoeding, natuurlijk ouderschap en nog veel meer.

informatie folders Tergooi


Zieke of te vroeg geboren baby


Borstvoeding een goed begin


Vingervoeden


Informatie avond borstvoeding


Kolfboek kolfdagboek


Ontslag bij premature baby


De Lactatiekundige


Spruw


Knippen van de tongriem