Wij zijn Liesbeth Gresel en Geja Klaassen

Samen zijn wij in oktober 2014 Borstvoedingscentrum het Gooi gestart.

Wij werken in het ziekenhuis Tergooi als verpleegkundigen en als lactatiekundigen. Liesbeth is kraamverpleegkundige en Geja kinderverpleegkundige. Dit is een grote meerwaarde voor onze praktijk. We hebben veel ervaring met gezonde en zieke moeders en zuigelingen. Wij hebben beiden een gezin en onze kinderen borstvoeding gegeven. We hebben ervaren hoe prachtig dit is, maar ook hoe lastig het soms kan zijn. Goed advies maakt uit op zo’n moment.

Kwaliteit in onze praktijk

Om de kwaliteit van onze praktijk te waarborgen laten wij ons bijscholen door studiedagen en congressen. Elke 5 jaar laten wij ons als lactatiekundigen IBCLC her-certificeren. Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL)

Borstvoedingscentrum het Gooi en Tergooi

Borstvoedingscentrum het Gooi (Hilversum) is geen onderdeel van Tergooi, en Tergooi draagt geen verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden van Borstvoedingscentrum het Gooi.

Liesbeth Gresel

Geja Klaassen